Siin kõigile öeldakse TERE
palju lapsi on iga päev koos
me oleme sõbralik pere
nimeks meil ilus lill-VESIROOS!

Oleme avatud tööpäevadel kell 7.30-18.00.

Valverühm on avatud 7.00-19.00. 

Meie lasteaias on kokku 11 rühma, 2 sõimerühma; 4 aiarühma; 4 sobitusrühma ja 1 tasandusrühm
Lasteaia tugevad küljed on muusika-, liikumis- ja ujumisõpetus. 

Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 2270HTM. Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on Tallinna Lasteaed Vesiroos õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Alates 2011. aasta sügisest oleme Tervist Edendav lasteaed (TEL). Peame oluliseks kogu lasteaiapere tervist ja heaolu, tegeleme õuesõppega ning osaleme rahvusvahelistes projektides.

Lasteaial on ühised väärtused, missioon ja visioon, mis on töötajate ja huvigruppide poolt omaks võetud ning mõistetud ning nende elluviimine väljendub lasteaia kõikides tegevustes.