Uudiste arhiiv

Lasteaia kohatasu muutus

05.01.2012

Lähtuvalt Tallinna linnavolikogu 15.detsembri 2011 määruse nr 41 "Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määruse nr 9 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine § 2lg 1 alusel
 

Lasteaia kohatasu: 

30,47 EUR kuus (Tallinna Haridusameti juhataja KK nr 1-2/603  29.dets.2011)
Perioodil, mil ujula on avatud on kohatasu aiarühmadel 34,80 EUR kuus
Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.
Ujulaga lasteaedadele määratud kõrgemat kohatasu tasuvad lapsevanemad perioodil, mil on ujula avatud. Perioodi kinnitab lasteaia direktor.
Tagasi