Riiklik järelevalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid)

Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutustes Päästeamet (dokumendiregister).