Laps sai koha lasteaias

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

  1. Lapse esmakordsel lasteaeda toomisel on soovitav esitada perearsti poolt väljastatud  tõendi lapse tervisliku seisundi kohta ( allergiad jms erisused).
  2. Lasteaia laste nimekirja võtmiseks täidab lapsevanem lapse lasteaiakoha vastuvõtu avalduse.
  3. Lapse lasteaiast välja arvamise soovi korral esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse .
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".
 
LOE INFOLEHTE LASTEAEDA ALUSTAVALE LAPSEVANEMALE JA  TUTVU KODUKORRAGA
»
INFOLEHT -laps tuleb lasteaeda