MISA

Koostöö Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA)

2004/ 2005 õ-a. Uusimmigrantidest laste integreerimine ja õpetamine koolieelses lasteasutuses

2005/ 2006 õ-a. Uusimmigrantidest laste integreerimine ja õpetamine koolieelses lasteasutuses jätkuprojekt

2008/ 2009 õ-a. projekt "Naeratusega lasteaeda"

2011/2012 õ-a projekt "Keeleõpe läbi kaunite kunstide"