Õppe-ja kasvatustegevus

Õppe ja kasvatustegevuse korraldus lasteaias.
Lapse igasuguste teadmiste ja oskuste arendamine toimub loomulikul teel läbi tegutsemise. Lapse põhitegevuseks on mäng. Oskus mängida on lapsepõlve tähtsaim ja olulisim arengunäitaja. Heas tegeluses on mäng ja õppimine nii tihedalt käsikäes, et võib tunduda, et kas sellises rõõmsas tegevuses midagi ka omandatakse? Kui tegevus on teadlikult suunatud õpitakse lihtsamalt ja rohkem.
Suurim kingitus, mille lapsele saab teha, on lasta tal elada aastaaegade vaheldumise rütmis. Kogedes loodust kasvab ka austus looduse vastu.
Alusoskuste kujunemisel on keskseks, erinevaid tegevusi ühendavaks lüliks mina ja keskkond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppe-kasvatustöö  põhisuund

 

MÕK-lähtuvalt väärtustest

 

 

 

LASTEAIA ÕPPEKAVA koos lisadega